Eesti vanglad jäävad üha tühjemaks


Kui möödunud kümnendi keskel oli Eesti kinnipidamisasutustes ligi 4400 vangi, siis nüüd on nende arv kahanenud rekordmadalale tasemele ja lähiajal ei saa välistada, et nende hulk kukub juba alla 2000.

Samas on Eestis vange siiski kolm korda rohkem kui Soomes, rääkis Justiitsministeeriumi asekantsler Rait Kuuse, kelle sõnul on vanglas istuvate kurjategijate arvu vähenemine riigi olnud ka riigi eesmärk.

"Kindlasti tuleb arvestada ka meie demograafilisi muutuseid ja üldist õiguskuulekuse arengut, millesse on panustanud oma läbipaistva tegevusega kõik õiguskaitseorganid, ütles ta.

BNS