Merealused gaasitorud lekivad, sellele eelnesid plahvatused


Rahvusringhäälingu teatel registreerisid Taani ja Rootsi maavärinauurijad enne Nord Streami gaasijuhtmete lekkima hakkamist nende läheduses plahvatused.

"Selge on see, et see ei saa olla õnnetus, kui mõlemas torus on lekked," ütles Helsingi Ülikooli Venemaa keskkonnapoliitika professor Veli-Pekka Tynkkynen.

Taani kaitsevägi avaldas oma kodulehel video lekkekohast. Selle järgi hinnates on tegu gaasijuhtme väga suure vigastusega, kuna mere pinnale tekkinud pöörised on ligi kilomeetrise läbimõõduga.

Lekkekohad on teineteise lähedal. Gaasilekete mõju loodusele peaks asjatundjate sõnult avalduma ainult lekke lähiümbruses.

ERR/Levila