Saaremaa pakendikonteinerites leidub palju vale prügi


Ettevõte Eesti Pakendiringlus uuris hiljaaegu põhjalikult Saaremaalt tulevat pakendiprügi ning pidi tõdema, et paljude teiste piirkondadega võrreldes on see väga kehv.

Saaremaa pakendikonteineritest on autojuhid leidnud näiteks paberikonteinerist kive ning segapakendikonteineritest kõike muud, alates riietest lõpetades vanaõliga, samuti ehitusjäätmeid.

Eesti Pakendiringluse juhatuse esimehe Alder Harkmanni sõnul ei saa ettevõte sellises kohas, kus on süsteemsed pakendikonteinerite prügistajad, konteinerit hoida, sest vale prügi pakendikonteineris rikub ära ka korralike sortijate töö.

"See tähendab, et auto kutsutakse kohale, tegelikult aga jäätmeid ära viia ei saa, sest pakenditega pole tegemist. Siis tuleb eraldi tellida segaolmejäätmeid vedav auto – niiviisi kulub mõttetult hulk aega, energiat ja kütust," selgitas Harkmann.

Pakendiringlus palub mitte reostada pakendipunkte, sest see rikub korralike sorteerijate tekitatud materjali. Harkmanni sõnul on pakendikonteinerid mõeldud sorditud jäätmete jaoks: kui silt ütleb, et konteinerisse on mõeldud segapakendid, siis sinna võibki panna paberit, kartongi, plast-, metall- ja ka klaaspakendit. Mitte midagi muud.

Saaremaa valla jäätmespetsialisti Katrin Koppeli sõnul on eraldi küsimus, kas pakendijäätmete kogumine avalike konteineritega ennast enam õigustab, sest avalikku konteinerisse pannakse jäätmed ära anonüümselt. Samas tekib rohkem pakendijäätmeid tavaliselt majapidamistes.

Levila/BNS