40 aasta pärast võib Eestis elada rohkem rahvast kui Lätis


Nii Läti kui Leedu elanike arv on viimaste 10-15 aasta jooksul Eestist kiiremini kahanenud. Samade suundumuste jätkudes jääb Eesti alates 2060ndatest aastatest elanike arvu poolest Lätist suuremaks.

Eurostati ennustuste kohaselt on aastaks 2060 nii Eesti kui Läti elanikkonnad umbes 1,3 miljoni inimese suurused, kuid Eesti elanikkond jätkab kahanemist pisut aeglasemas tempos ning vahe kahe riigi elanikkondade vahel on aastaks 2065 juba umbes 15 tuhande inimese võrra Eesti kasuks.

Sajandi lõpuni püsibki Läti kolmest Balti riigist kõige väiksema elanikkonnaga.

Leedu on ka sajandi lõpus kolmest Balti riigist kõige suurema elanikkonnaga. Aastaks 2100 langeb inimeste arv Leedus 2,8 miljoni pealt 1,7 miljonini, mis on väiksem kui praegune Läti populatsioon.

Levila