Hinnatõusu tõttu tuhastatakse rohkem surnuid kui varem


Hinnatõus annab tunda ka matuseäris ning see on pannud inimesi üha soodsamate matmisviiside poole vaatama. Järjest enam eelistatakse urnimatust, teatab Rahvusringhääling.

Aastaga on läinud matmine umbes 15 protsenti kulukamaks. See on kaasa toonud matmiskommete muutumise, inimesed püüavad lähedast ära saata soodsamalt.

Kallimaks on läinud nii kirstud, pärjad kui ka transport, peielauast rääkimata. Kokkuhoiuks eelistatakse üha enam urnimatust kirstumatusele.

"Kokku hoitakse sellel teemal, et loobutakse hauamatusest ja kellel on tõesti raskused, nemad kasutavad seda tuhastamisvarianti ilma igasuguse lisateenusteta, ilma ärasaatmisteenistuseta. Ainult tuhastamine, ja siis natuke kogutakse ja mingil hetkel väikses ringis tehakse muldasängitamine," kirjeldas Tallinna Matusebüroo juhataja Toomas Daum.

ERR