Ka vähenenud töövõimega inimesed on võlgadega kimpus - Levila

Ka vähenenud töövõimega inimesed on võlgadega kimpus


Sotsiaalministeeriumi ülevaate andmetel on Eestis 10 tuhat võlgnikku, kes on võla tagasimaksmisega raskustes ning kellel on samal ajal vähenenud töövõime.

Vähenenud või puuduva töövõimega võlgnikest 58 protsenti on osalise töövõimega ja 42 protsendil puudub töövõime täielikult. Töötukassa andmetel on vähenenud töövõimega inimesi kokku 95 663.

Vähenenud või puuduva töövõimega inimestel on keskmisel üle 5 probleemse võla.

Vähenenud töövõime tähendab, et inimesel on pikaajalistel tervislikel põhjustel töötamine takistatud.

Levila