Kui ruum on liiga palav, võib inspektor keelata selles töötamise


Tööinspektsiooni infotelefonile on kuumalaine ajal laekunud arvukalt murekõnesid töötajatelt, kelle töökohtade temperatuur meenutab Sahara kõrbe, teatas inspektsiooni pressiesindaja.

Kõnede arvukuse tõttu võttis inspektsioon vastu otsuse, et alates kolmapäevast peatatakse töö siseruumides olevates töökohtades, kus tehakse füüsilist tööd ja kus töökeskkonna õhutemperatuur on võrdne või kõrgem välistemperatuuriga 30 kraadi ning kus tööandja ei ole ette näinud meetmeid töötajate tervisekahjustuse vältimiseks.

Tööinspektsioon kutsub tööandjaid üles tegema ümberkorraldusi oma töökohtades, et töötajad kuumuse tingimustes hakkama saaksid. Tööandja kohustus on tagada töötingimused, mis ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust.

BNS