Naiskandidaate valimistel veidi üle kolmandiku - Levila

Naiskandidaate valimistel veidi üle kolmandiku


Valida saab pisut rohkem kui kümne tuhande kandidaadi seast, neist 38 protsenti on naised, vahendab ERR.

Naiste ja meeste osakaal valimistel on püsinud samal tasemel juba aastakümneid.

Võrreldes esimeste taasiseseisvumisjärgsete kohalike valimistega 1993. aastal, on naiste osakaal valimisnimekirjades kasvanud 10 protsendi võrra.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta sõnul sõltub see sellest, kuidas me ühiskonnas üldiselt naistesse suhtume.

Valimistulemused näitavad, et valituks osutub keskmiselt 30 protsenti naistest ja 70 protsenti meestest, seega on naistel palju vähem lootust valituks saada.

ERR/Levila