Valesti ära visatud ravimid jõuavad merre - Levila

Valesti ära visatud ravimid jõuavad merre


Läänemerd uurinud teadlased leidsid veest kümnete ravimite jääke.

Suuremal määral leiti mitmete südame-veresoonkonna ravimite, valuvaigistite, astma- ja allergiaravimite, hormoonide, psühhotroopsete ainete, antibiootikumide  ja veterinaarravimite jääke.

Proove koguti Soomes Vantaanjoe jõe, Pärnu jõe, Lätis Lielupe ja Daugava jõe, Poolas Vistula jõe, Saksamaal Vornova-Pina jõe ja Rootsis Motala jõe valgalapiirkondades.

Ravimijäägid satuvad keskkonda peamiselt kahel viisil. Esiteks reoveepuhastite kaudu, milles seni veel puuduvad seadmed seda liiki ainete eemaldamiseks. Teiseks elanike tõttu, kes kõrvaldavad ravimeid valesti, näiteks visates neid olmejäätmete hulka.

Kui kõik elanikud viiksid ülejäänud või kasutuskõlbmatuks muutunud ravimid tagasi apteeki või jäätmejaama, siis ei jõuaks need keskkonda. 

BNS/Levila