Vanglad jäävad üha tühjemaks


Sel nädalal kahanes Rahvusringhäälingu teatel Eesti vanglates karistust kandvate kinnipeetavate arv esimest korda alla 2000. See võimaldab kinnipeetavaid paigutada üksikkambritesse.

Veel 20 aastat tagasi oli Eesti vanglates kinnipeetavaid üle 4000, tänaseks on neid Tallinna, Viru ja Tartu vanglas kokku vähem kui 2000. Tallinna vanglas on vanglakohti üle 1100, kuid pea pooled neist on tühjad.

"Vanglas on iga aastaga igapäevaselt kuskil sadakond inimest vähem. Nüüd kuhumaani see trend ulatub, me täna veel päris hästi ei tea," rääkis vanglateenistuse juht Rait Kuuse.

Kuritegude arv pole samas mahus vähenenud, kuid üha enam määratakse süüdimõistetutele asenduskaristust, mis tähendab enamasti ühiskondlikku tööd, aga ka elektroonilist jälgimist. Samas saab süüdimõistetu jätkata tööl käimist ning temaga tegeleb kriminaalhooldaja.

ERR/Levila