Z-tähe ja Georgi lindiga hirmutamine tahetakse keelata


"Selliste sümbolite nagu Georgi lindi ja Z-tähe kasutamine avalikus ruumis ei ole aktsepteeritav," ütles täna justiitsminister Maris Lauri, tutvustades uut riigikogusse jõudnud eelnõu.

Lauri sõnul on ka täiesti lubamatu, kui keegi püüab ükskõik millisel viisil Ukraina vastast rünnakut toetada või õigustada, olgu selleks siis otseselt agressioonis osalemine või kaudsemalt näiteks rahalise toetuse või sõda õhutavate sümbolite abil.

Justiitsminister tõi välja, et sümboli ohtlikkus tuleneb kontekstist, kus ja kuidas seda kasutatakse, mistõttu ei ole eelnõus toodud välja konkreetset sümbolite loetelu.

Inimese vastutusele võtmise puhul on oluline see, et sümboli kasutamise eesmärk on toetada või õigustada agressiooni või teatud tüüpi kuritegusid või teiste inimeste hirmutamine ja alandamine.

Väärteoks muutub eelnõu järgi sümboli avalik eksponeerimine, mis tähendab, et see peab olema tehtud nähtavaks avalikult, mille alla käib ka internet. Selle eest nähakse ette rahatrahv kuni 300 trahviühikut või arest, juriidilise isiku puhul on eelnõu järgi trahvi suuruseks kuni 32 000 eurot.

BNS/Levila