E-kool hakkab väljakukkumise eest hoiatama


Kooli poolelijätjate suurest arvust ajendatult töötatakse mõttekojas Praxis praegu välja gümnaasiumiõpetajatele mõeldud häirekella süsteemi. Alarm peaks eKoolis käivituma siis, kui mõni õpilane hakkab maha jääma, tekivad esimesed ohumärgid. 

Et selline abimees võiks kuluda ära õpilaste väljalangevuse pidurdamisel, selgus intervjuudest õpetajate ja kooli tugispetsialistidega. Kuna õpilasi on klassis palju ja tempo on kõva, võivad ohumärgid vahel õpetajal kahe silma vahele jääda.

“Teine pool on see, et inimlikult on raske otsustada, mis hetkel tuleb sekkuda. Ka enda suhtes venitavad inimesed sageli kummi, lootes, et probleem läheb üle,” selgitab Praxise analüütik Jane Ester. 

“Otsisime mustreid, mis võiksid õpilaste väljalangemist ennustada. Suutsime mõnele asjale näpu peale panna. Vaatame muutusi hinnetes, hilinemisi, puudumisi, negatiivsete märkuste arvu. Need on peamised ajendid, mis võiksid viidata, et õpilane hakkab sattuma väljalangemise riski. See on hästi peen häälestus,” lisab ta. 

Praegu on Häirekella näidisversioon õpetajate käes testimisel ja sügisest peaks alarmeeriv lisavidin juba sellest huvitatud koolides õpetajatele eKoolis helisema.

Loe või kuula lähemalt koolist väljalangemise probleemist sellest Levila loost.