Kuidas tehakse näitlejat - Levila

Kuidas tehakse näitlejat

Heneliis Notton ja Paavo Piik kuulsid ahistamisjuhtumitest teatriringides ning otsustasid asja uurida.

Sarja osade kuulamiseks vajuta kolmnurkset nuppu, lugemiseks vajuta pealkirjadele.

Kas sulle meeldib Levila?
Nüüd saad meid toetada ka telefoni teel!

5 eurot9001006
20 eurot9001007

Levila logo

Meile teadaolev sündmuste ahel hakkab lahti rulluma 90ndate lõpus toimunud suvelaagrist.

Ka aastakümneid hiljem ei ole musketärid enda käitumusmustreid muutnud. Kellelt küsida nõu ja abi?

Levila helistab musketäridele ning veel ühele artiklis mainitud teatriringi juhile.